Heat maps, czyli mapy ciepła kliknięć

Moduł Usability

Jak korzystać z modułu użyteczności -> map ciepła kliknięć