Kiedy mogę zrezygnować z płatnego pakietu?

Pozostałe Tags: FAQ

Rezygnacja może być dokonana w każdej chwili z panelu użytkownika lub poprzez kontakt z nami drogą mailową (rezygnacja jest uważana za prawomocna po otrzymaniu wiadomości zwrotnej potwierdzającej rezygnację, zdarza się, iż wiadomości lądują u nas w folderze spam) lub drogą telefoniczną.

Pakiet zostanie wyłączony na koniec okresu ważności planu, czyli w 30-tym dniu  i nowa płatność nie zostanie naliczana po tym 30 dniowym okresie.