Jak naliczana jest płatność?

Pozostałe

Płatności naliczane są cyklicznie i odnawiane co 30 dni.