Kiedy otrzymam fakturę?

Pozostałe Tags: faktura

Faktura jest wystawiana w ostatnim dniu miesiąca, w którym nastąpiła płatność i przesyłana drogą mailową na adres  e-mail zarejestrowanego użytkownika. Aby otrzymać fakturę należy w Panelu Użytkownika uzupęłnić swoje dane firmowe.